image3

Vann-rensing og fjerning av Perfluorinerte forbindelser.

Ved bruk av naturlige mineraler fra Norsk bergart, fjernes opp til 98% av perfluorinerte forbindelser  fra vann. Metoden som er testet viser fjerning av spesielt PFOS og tyngere perfluorinerte forbindelser fra vann, og kan skaleres til flere tonn vann.  Foreløpige resultater er vist i presentasjon nedenfor.

«Removal of perfluorinated compounds from industrial effluents»

 

 

Water purification and removal of perfluorinated compounds.

By using natural minerals from Norwegian rock a removal of up to 98% of the perfluorinated compounds from water is achieved. The method shows removal of PFOS and heavier perfluorinated compounds from water, and can be scaled to multiple tons of water. Preliminary results are shown in the presentation below.

«Removal of perfluorinated compounds from industrial effluents»