image

Øko-Lab er miljøavdelingen til Fjordforsk A/S, og har som formål å utvikle miljøteknologier. Sammen med dets avdelinger, AQ-Lab og Nanofactory  representeres en blanding av kjemi og nanoteknologi i metodene, som begge er spesielt relevante med fjerning av miljøgifter fra vann, jord og sand. Les mer om aktivitetene ved å følge fanene ovenfor.

 

 

Oeko-Lab is the environmental department of Fjordforsk A/S, which develops environmental technologies. Close to its departments, AQ-Lab and Nanofactory, the technologies developed at Oeko-Lab blend chemistry and nanotechnology, in order to test and perform pilot studies on procedures for purification of various contaminants from water, soil and sand.